Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μιας εγκατάστασης ΚΝΧ σε σύγκριση με μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση;

Η απάντηση δίδεται για εγκατάσταση ΚΝΧ στην οποία χρησιμοποιείται το πλέον διαδεδομένο και ασφαλές μέσο μετάδοσης πληροφοριών, το τηλεφωνικό καλώδιο, (Twist pair): Στην εγκατάσταση αυτή διαμορφώνονται δύο ξεκάθαρα και ανεξάρτητα κυκλώματα-καλωδιώσεις: Το κύκλωμα ισχύος το οποίο τροφοδοτεί τους καταναλωτές με 230/400V και το κύκλωμα επικοινωνίας (η γραμμή bus) το oποίο εξασφαλίζει τη επικοινωνία όλων των bus- συσκευών της εγκατάστασης. Η γραμμή bus
(πρόκειται για απλό τηλεφωνικό καλώδιο 2χ2χ0,8mm) το οποίο τροφοδοτεί με τάση 24V και συνδέει τις bus- συσκευές χειρισμού (αισθητήρες) με τις bus- συσκευές εντολών (δέκτες). Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ τους. Το κύκλωμα ισχύος ακολουθεί τους γνωστούς κανόνες και τα πρότυπα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
– Χρησιμοποιούνται νέες συσκευές που μπορούν να εκπαιδευθούν (να προγραμματιστούν). Οι έξυπνες αυτές συσκευές ονομάζονται bus-συνδρομητές ή και bus- συσκευές. Κάθε bus- συσκευή στο εσωτερικό της διαθέτει τον δικό της μικροϋπολογιστή, την δική της μνήμη και λογική. Αφού προγραμματιστεί (ο προγραμματισμός γίνεται από εκπαιδευμένους τεχνικούς) διατηρεί το πρόγραμμά της και μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Δέχεται, στέλνει και επεξεργάζεται πληροφορίες ή εντολές μέσω του bus.
– Οι bus- συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους στην εγκατάσταση ΚΝΧ με μηνύματα δυαδικής μορφής. Η επικοινωνία τους γίνεται με την μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (τηλεγραφημάτων) με βάση την τεχνική επικοινωνίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην πράξη, δημιουργείται στην εγκατάσταση ΚΝΧ, ένα δίκτυο μικροεπεξεργαστών που ανταλλάσσουν πληροφορίες και επικοινωνούν μεταξύ τους με ασφάλεια και σιγουριά.
– Στην εγκατάσταση ΚΝΧ, σε ένα ενιαίο κτιριακό περιβάλλον, συνδέονται και επικοινωνούν ανεξάρτητα μέχρι τώρα συστήματα ελέγχου και λειτουργιών: Η θέρμανση, ο κλιματισμός, το σύστημα ασφαλείας, ο φωτισμός, ο αερισμός μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται.
– Η εγκατάσταση ΚΝΧ αποκτά ένα μεγάλο μέρος από τις δυνατότητες και την λειτουργικότητα της με λογισμικό: Πρόκειται για πρόγραμμα (software) το οποίο δημιουργείται με ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) οποίος χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό (ETS), μεταφέρεται στην εγκατάσταση όπου και παραμένει. Μετά την μεταφορά του προγράμματος στην εγκατάσταση, μετά την εκπαίδευση της, τo PC δεν είναι απαραίτητο πλέον για την λειτουργία της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής Konnex;

Ο τρόπος ενεργοποίησης των λειτουργιών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ΚΝΧ απλοποιείται δραστικά. Δεν προσαρμόζεται ο χρήστης στους κανόνες που του καθορίζει η εγκατάσταση, αντίθετα προσαρμόζει αυτός τον τρόπο, ή τους τρόπους ενεργοποίησης με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του:
– Ευελιξία. Στις μέχρι σήμερα γνωστές συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι αλλαγές χρήσης η συμπεριφοράς τους είναι συνδεδεμένες με ενοχλητικές και δαπανηρές ενέργειες: Άνοιγμα κουτιών διακλαδώσεων, πρόσθεση η αφαίρεση καλωδίων, νέες συνδεσμολογίες, αντικαταστάσεις υλικών κλπ. Στις εγκαταστάσεις με τεχνική ΚΝΧ όλα αυτά ορίζονται με μία λέξη: Αναπρογραμματισμός. Αλλαγές οι οποίες σε μια συμβατική εγκατάσταση φαίνονται αδύνατες η απλά ασύμφορες, πραγματοποιούνται γρήγορα και ακόμη μπορούν να βελτιστοποιηθούν όσο απαιτείται.
– Άνεση. Πόσες εργασίες μπορούν να γίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού; Σε μια συμβατική εγκατάσταση συνήθως μία, με την τεχνική ΚΝΧ όσες μπορεί να φανταστεί κανείς. Η δυνατότητα των διασυνδέσεων με προγραμματισμό δεν έχει περιορισμούς. Ακόμη δημιουργούνται δυνατότητες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες έως αδύνατες. Όπως σενάρια χρήσης στα οποία συνδυάζονται πολλές λειτουργίες φωτισμού, θέρμανσης, ηλ. ρολών, ρύθμιση έντασης φωτισμού σε λαμπτήρες φθορισμού, τηλεχειρισμοί κλπ .
– Ασφάλεια. Η αύξηση της ασφάλειας στις εγκαταστάσεις με τεχνική ΚΝΧ προκύπτει Για τον απλό λόγο σε σύγκριση με μια συμβατική εγκατάσταση, τα καλώδια μιας εγκατάστασης με την τεχνική ΚΝΧ περιορίζονται δραστικά. Λιγότερα καλώδια άρα λιγότερες πιθανότητες πυρκαγιάς. Ακόμη πρέπει να τονιστεί ότι σε κανένα διακόπτη η μπουτόν δεν υπάρχει πλέον επικίνδυνη τάση 230V. Για παράδειγμα, όλα τα εξαρτήματα χειρισμού στο σύστημα knx λειτουργούν στα 29V η με μπαταρία (τηλεχειρισμοί υπερύθρων). Έτσι μπορούν να τοποθετηθούν πλέον με πλήρη ασφάλεια διακόπτες και μέσα στο μπάνιο.
– Οικονομία. Σε μια απλή καταρχήν σύγκριση η εγκατάσταση με την τεχνική ΚΝΧ φαίνεται αρκετά ακριβότερη. Αν όμως γίνει
μια προσεκτικότερη σύγκριση διαπιστώνεται ότι δεν συγκρίνονται όμοια πράγματα. Οι δυνατότητες και τα οφέλη τα οποία δίδει μια εγκατάσταση με τεχνική ΚΝΧ δεν μπορούν να υπάρξουν σε μια συμβατική. Η δυνατότητα αλλαγών χρήσης χωρίς μερεμέτια δεν μπορεί να κοστολογηθεί εύκολα. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με την καλύτερη και εξυπνότερη διαχείριση των καταναλώσεων και των αναγκών είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας.
– Διάρκεια. Προσπαθώντας να δει κανείς προς το μέλλον θα διαπιστώσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ότι η τεχνική ΚΝΧ έχει εξασφαλισμένη διάρκεια. Γιατί πρόκειται για μια ευρωπαϊκή τεχνική η οποία τείνει να γίνει παγκόσμια. Γιατί βασίζεται στην ανοικτή τεχνική των υπολογιστών η οποία είναι διαδεδομένη παγκόσμια, ξεκάθαρη στην λειτουργία της και η εξέλιξή της είναι ραγδαία. Ακόμη οι μεγάλες δυνατότητες επέκτασης και επαύξησης με τις νέες μελλοντικές εξελίξεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.
– Συμπεριφορά. Η απλή και αθόρυβη λειτουργία, η δυνατότητα πολλών χειρισμών με απλό τρόπο, η εύκολη αλλαγή χρήσης, η δυνατότητα ενδείξεων και πληροφοριών είναι μερικά από τα κύρια σημεία συμπεριφοράς του συστήματος. Η εξασφαλισμένη συμβατότητα και η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών της Konnex σε συνδυασμό με την σωστή διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των τεχνικών εξασφαλίζουν την σωστή συμπεριφορά κάθε ΚΝΧ εγκατάστασης. Ακόμη και σε περίπτωση βλάβης μιας συσκευής, η αποκεντρωμένη δομή πάνω στην οποία βασίζεται η φιλοσοφία και η λειτουργία του συστήματος δεν αφήνει περιθώρια για να επεκταθούν τα φαινόμενα και ο εντοπισμός είναι απλός και γρήγορος.

Υπάρχουν ανταγωνιστικά συστήματα της τεχνικής Konnex;

Θα ήταν αφύσικο να μην υπάρχουν. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι πρόκειται για «κλειστά συστήματα». Τι σημαίνει «κλειστό σύστημα» ? Απλά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μια εγκατάσταση εξαρτήματα, συσκευές και τρόπος προγραμματισμού μόνο της μιας και μόνης εταιρείας η οποία προμηθεύει το σύστημα. Συσκευές άλλων εταιρειών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης ο τρόπος προγραμματισμού στα κλειστά συστήματα είναι διαφορετικός για κάθε εταιρεία και μερικές φορές διαφορετικός και για κάθε σύστημα της ίδιας εταιρείας . Εδώ φαίνεται καθαρά ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής ΚΝΧ: H τεχνική ΚΝΧ έχει ξεκάθαρη αρχιτεκτονική βασίζεται σε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και δημιουργεί ένα «ανοικτό σύστημα». Άρα σε μια εγκατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα και συσκευές διαφορετικών εταιρειών αρκεί να είναι της ίδιας τεχνικής, της τεχνικής ΚΝΧ και θα συνεργάζονται εξασφαλισμένα σωστά. Ένα ακόμη σοβαρό πλεονέκτημα της τεχνικής ΚΝΧ: Ο τρόπος προγραμματισμού των συσκευών είναι ενιαίος για όλες τις εταιρείες που υποστηρίζουν την τεχνική αυτή. Με απλά λόγια, υπάρχει ένα ενιαίο και μοναδικό software το ΕTS. Άρα, όποιος μάθει να χρησιμοποιεί το ETS μπορεί να προγραμματίζει τις συσκευές όλων των εταιριών που συμμετέχουν στην EIBA και υποστηρίζουν την τεχνική ΚΝΧ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα περισσότερες από 360 εταιρείες παραγωγής υλικών εγκαταστάσεων συνεργάζονται στην Konnex και διαθέτουν στο εμπόριο μερικές χιλιάδες πιστοποιημένες ΚΝΧ- συσκευές. Η Siemens είναι μια από τις ιδρυτικές εταιρείες της ΚΝΧΑ. Αρκετά από τα «κλειστά συστήματα» έχουν ένα ακόμη μειονέκτημα: Διαθέτουν κεντρική μονάδα για την λειτουργία του συστήματος. Αυτή μπορεί να είναι ένα PC η μια μονάδα επεξεργασίας. Πιθανή βλάβη της κεντρικής μονάδος έχει σαν αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το σύστημα. Στην τεχνική ΚΝΧ δεν υπάρχει κεντρική μονάδα και δεν χρειάζεται PC για την λειτουργία της εγκατάστασης. Κάθε συσκευή του συστήματος ΚΝΧ αφού προγραμματιστεί μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Γιατί διαθέτει τον δικό της μικροεπεξεργαστή, την δική της μνήμη και διατηρεί αναλλοίωτο τον προγραμματισμό της ακόμη και μετά από μεγάλης διάρκειας διακοπές τάσεως.

MICRON HELLAS

Η MICRON HELLAS ιδρύθηκε πριν περίπου 40 χρόνια με στόχο την άμεση και άριστη εκπροσώπηση της πολυκατοικίας σας. Σήμερα,συνδυάζοντας τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τους πιο έμπειρους συνεργάτες, στοχεύει στην καθημερινή σας διευκόλυνση όσον αφορά τη διαχείριση της πολυκατοικίας

24410 29127 - 21291

micronhellas@gmail.com

Ηρωών Πολυτεχνείου 13, Καρδίτσα, 43100 (4ος ορ.)

TOP